OBCHODNÍ PODMÍNKY

firma:  Eva Dvorníková – Flash-I-Net
se sídlem:Podvesná V/2414, 760 01 Zlín
elektronická adresa:info@flash-i-net.cz
telefon:(+420) 577 583 300
identifikační číslo:702 70 945
DIČ:Nejsme plátci DPH.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rucnipranicka.cz a www.rucni-pranicka.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky firmy Eva Dvorníková – Flash-I-Net, se sídlem Podvesná V/2414, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 702 70 945 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rucnipranicka.cz a www.rucni-pranicka.cz.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží je možné provést i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícímv uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  třetích osob.

3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (KUPNÍ SMLOUVA)

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Prodávající je oprávněn na základě charakteru prodávaného zboží (zboží již není skladem - bylo v době uskutečnění objednávky přes eShop prodáno na prodejně nebo je označeno jako "Rezervováno") a v případě zjevné chyby v ceně zboží (pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci") objednávku zrušit (například písemně nebo telefonicky) nebo po domluvě s kupujícím změnit.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, požaduje-li úpravu zboží nebo jeho výrobu na zakázku. Není-li prodávající schopen požadavky kupujícího splnit, smlouva uzavřena nebude. Kupující byde vyrozumněn telefonicky nebo elektronickou poštou.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady nainternetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
  - v hotovosti do 28.2.2017, v provozovně firmy prodávajícího na adrese: Zlín, Kvítková 4703, PSČ:76001
  - na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  - fakturou
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@flash-i-net.cz, info@rucnipranicka.cz. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek musí kupující vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. A to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo jiným způsobem, dle dohody s kupujícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího či vyrobeného dle přání kupujícího (např. přání na přání).

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Místo doručení zboží určuje kupující při objednávání zboží. Zboží je možno dodat na adresu uvedenou kupujícím, nebo si osobně zboží vyzvednout v provozovně firmy Eva Dvorníková - Flash-I-Net. Cena za přepravu se zobrazuje ihned u jednotlivých nabízených variant dodání.
  Způsoby dodání:
    - osobní převzetí v provozovně firmy Eva Dvorníková - Flash-I-Net  (Zlín, Kvítková 4703, PSČ:76001)
    - prostřednictvím České pošty jako Doporučené psaní / Doporučené psaní na dobírku (u větších nebo dražších zásilek jako Balík)
    - přestřednictvím přepravní služby PPL
 2. Zboží bude odesláno do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo úhrady faktury. Ceny poštovného a balného ZDE.
 3. Zboží bude zabaleno dle výběru kupujícího v objednávkovém formuláři (způsob dodání) a to buď v bublinkové obálce nebo kartonové krabici. 
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla neporušena.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny kde zboží kupoval. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně.
 5. Objednávkou "Přání na přání" udělujete souhlas s použitím fotografií vašeho přání pro propagační účely prodávajícího (Eva Dvorníková - Flash-I-Net s.r.o., IČ: 702 70 945). 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 3. Případné spory mezi Eva Dvorníková – Flash-I-Net a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Eva Dvorníková – Flash-I-Net doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Eva Dvorníková – Flash-I-Net pro vyřešení nastalé situace.

 4. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018 do vydání nových obchodních podmínek.

AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do 7 dnů budou z účetních důvodů automaticky stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat.
 2. Platí pro objednávky, u nichž je při volbě dopravy Česká pošta - Listovní zásilka podmíněno převzetí zásilky do zákazníkem stanoveného datumu doručení. Za datum doručení listovní zásilky Českou poštou neručíme. Pokud bude mít kupující i nadále o dané zboží zájem, musí jej znovu objednat.
 3. Platí pro objednávky, kde bylo objednáno již vyprodané zboží, a v případě zjevné chyby v ceně zboží (pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci").

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉ ZÁSILKY ZÁKAZNÍKEM

V případě úmyslného nevyzvednutí (odmítnutí) nepřevzetí zásilky posílané na dobírku, budou kupujícímu účtovány náklady spojené se zasláním zásilky. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami, odeslání objednávky je závazné.

REKLAMACE

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Obálka, která je dodávaná k papírovému přání, slouží k odesílání poštou jen u přání bez 3D dekorací. V opačném případě doporučujeme použít bublinkouvou obálku nebo kartonovový obal! Pokud se přání do přiložené obálky (které je součástí balení) nevejde, nelze toto brát jako vadu zboží!

Pokud jste zboží obdrželi přepravní službou

 • Reklamační zápis zašlete nejlépe mailem na adresu info@flash-i-net.cz nebo info@rucnipranicka.cz, případně poštou na adresu provozovny: Eva Dvorníková - Flash-I-Net, Kvítková 4703, 760 01 Zlín
 • Společně s reklamačním zápisem zašlete kopii dokladu prokazujícího koupi zboží (obvykle faktura) a fotografie dokládající vadu, nebo poškození zboží.
 • Po obdržení Vaší reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme se s Vámi na způsobu řešení reklamace.

Zaslání reklamovaného zboží

Ne vždy je nutné reklamované zboží zasílat ihned k posouzení, často stačí poslat fotografie poškození, nebo vady, vyřízení se tím může zjednodušit a urychlit.

Pokud budete reklamované zboží posílat poštou, nebo přepravní firmou, řiďte se následujícími pravidly:

 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, faktura a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem
Ruční­ přáníčka - výroba a prodej ruční­ch přání­ | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu